Lectus tar primært oppdrag i Trøndelag og på det sentrale Østlandet, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. Leder i Lectus er Oddbjørn Sve.

Oddbjørn Sve

Ulike oppdrag krever ulike ressurser, og Lectus har et nettverk av erfarne samarbeidspartnere med spisskompetanse innen økonomi, juss, markedsføring, IKT og kommunikasjon, innovasjon og støtteordninger, som kan engasjeres for samarbeid om enkeltstående oppgaver.

Oddbjørn Sve har variert erfaring som toppleder, konserndirektør, styreleder i bedrifter og foreninger. Han har også kompetanse innen forretningsutvikling, etablering av bedrifter og bygging av selskaper, omstillingsprosesser, offentlige anskaffelser og mentoring. Oddbjørn har erfaring med kjøp og salg av bedrifter, samt gjennomføring av Due Diligence prosesser. Han har fullført og bestått Autorisasjonsprogrammet i regi av Styreforeningen i 2018.

Oddbjørn var gründer, eier og arbeidet aktivt som styreleder i Euroskolen/Agil AS fra 1993-2018. Selskapet utviklet seg til å bli en betydelig tiltaksarrangør i 6 av landets fylker og ble solgt til Sonans Gruppen AS i 2016. Euroskolen/Agil AS har blitt nominert til «Gaselle» 6 ganger av Dagens Næringsliv og PWC, sist i 2017.

Arbeidet som administrerende direktør i Sonans Karriere AS og konserndirektør i Sonans Gruppen fra 2016-2018.

Styreleder for tiltaksarrangørene i Hovedorganisasjonen VIRKE fra 2015 med ansvar for å tilpasse bransjens rammevilkår i samarbeid med administrasjonen i VIRKE og norske politiske myndigheter.

Valgt som Visepresident i Norges Forsvarsforening (NFF) i 2015 og gjenvalgt på Landsmøtet i 2017. Arbeider med informasjon til politikere og beslutningstakere via deltakelse i nasjonale høringer, presentasjoner til aktuelle stortingspolitikere og på åpne arrangement over hele landet. NFF utgir også magasinet Norges Forsvar i ett opplag på 10.000 eksemplarer.

Oddbjørn ble i juni 2018 valgt som styreleder i Connect Trøndelag for to år. Connect Trøndelag er en forening bestående av medlemmer som er privatpersoner, bedrifter, private og offentlige organisasjoner. Foreningen kobler gjennom frivillig arbeid, entreprenører med de finansielle, teknologisk og rådgivende ressursene som er nødvendig for å bidra til etablering og utvikling av nye levedyktige teknologi- og kompetansebaserte foretak i Norge. Connect Trøndelag sin administrasjon er plassert i Industriparken i Verdal og gjennomfører aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, samt fylkene Hedmark og Oppland. Medlemskapet i Connect Trøndelag kan skape forretningsmuligheter for medlemmene.

I perioden 2004-2016 var Oddbjørn sjef (major/mobiliseringsstilling) for sivilt-militært samarbeid i Heimevernsdistrikt 12 med ansvar for samhandling mellom Politiet, sivile etater i Midt-Norge (fylkesmenn, NSB, Avinor, Helsevesenet med flere) og øvrige norske og allierte militære styrker.

I perioden 1998-2005 arbeidet han med rekruttering, lederutvikling, omstillingsprosesser, mentorvirksomhet og gjennomførte programmet «Garuda Lederskole» for bedrifter i Midt-Norge.

Utdannet i Forsvaret, Forsikringsakademiet og Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) med fokus på administrasjon, økonomi, strategiutvikling og ledelse.