Ledere må forholde seg til et bredt spekter av fagfelt som økonomi, juss, psykologi, teknologi, kommunikasjon, markedsarbeid for å nevne noen eksempler. Den teknologiske utviklingen og markedssituasjonen er i stadig endring slik at rammebetingelsene er i konstant bevegelse. I denne virkeligheten må virksomheter tilpasse sine tjenester og produkter. Det gir mange komplekse utfordringer som ledere må finne praktiske og bærekraftige løsninger på. De løpende valgene lederne gjør må alltid tilfredsstille ønskene og kravene til flere aktører som:

  • Eiere
  • Styre og konsernledelse
  • Ansatte
  • Kunder og samarbeidspartnere
  • Finansieringsinstitusjoner
  • Offentlige myndigheter
  • Lovverk og reguleringer

Vi fokuserer på at alle ledere må ta ansvar for egen læring, mens en mentor bidrar til å forenkle komplekse utfordringer og oversette teori til praktiske løsninger. Vi legger opp individuelle mentorprogram som forankres i forretningsmessige målsetninger hvor vi deler erfaringer, kunnskap, perspektiver og holdninger både for gründere, nye og erfarne ledere. Vi er både utfordrere og samtalepartnere som har erfaring i å vurdere fordeler og ulemper ved ulike alternativer for beslutninger og valg. Vi mener at bruk av en mentor vil bidra til å fremme personlig og faglig vekst for ledere, samt øke virksomhetens muligheter til å nå sine forretningsmessige mål.

Ta kontakt med Lectus for nærmere informasjon om hvordan våre tjenester kan tilpasses deg og din virksomhet.
Lectus behandler alle forespørsler konfidensielt.