Styrearbeid og ledelse av virksomheter innebærer et stort ansvar. Det forventes og kreves at de som innehar rollen som styremedlem eller leder virksomheten, følger relevante lover og bestemmelser, særlig viktig er Aksjelovens § 6. Vi ser en tydelig økning i erstatningssaker rettet mot styremedlemmer. Det viser at styrearbeid og ledelse krever inngående kunnskap om formelle forhold, om styrets generelle plikter, handleplikten, risiko og tilsynsansvar. Styret og ledelse må gjøre vurderinger innenfor et bredt fagfelt som for eksempel:

  • Juss: Er det lovlig?
  • Økonomi: Lønner det seg?
  • Omdømme: Kan det skade vår virksomhet?
  • Identitet: Passer dette for oss?
  • Moral: Er det riktig?
  • Etikk: Lar det seg begrunne ut fra moralen

Det er viktig for alle virksomheter å etablere og utvikle et kompetent styre som dekker samtlige av styrets oppgaver, ansvar og roller.

Her kan en erfaren styrekonsulent være behjelpelig både som veileder og mentor for styret, ved å bidra til gode beslutninger, samt at rapporteringer og styrets arbeid gjennomføres formelt sett etter gjeldende lover og krav.

Lectus har mer enn 30 års erfaring med eierskap, styrearbeid, lederutvikling og organisasjonsutvikling av større og mindre virksomheter. Vi har også erfaring med etablering av nye virksomheter, salg av bedrifter og utfordringer knyttet til generasjonsskifte.

Den erfaringen vil vi gjerne benytte ved å bidra til at andre også lykkes med sin bedrifts -og virksomhetsutvikling.

Vi mener å kunne tilby støtte med relevant og god innsikt som styrekonsulent og mentor for styreledere og styremedlemmer i nye og eksisterende virksomheter. Vi vurderer også styreoppdrag basert på egne analyser av risiko, muligheter og relevansen av vår egen kompetanse i den aktuelle virksomheten.

Ta kontakt med Lectus for nærmere informasjon om hvordan våre tjenester kan tilpasses deg og din virksomhet.
Lectus behandler alle forespørsler konfidensielt.