Vi hjelper deg med styrearbeidet

Lectus har mer enn 30 års erfaring med eierskap, styrearbeid, lederutvikling og organisasjonsutvikling av større og mindre virksomheter. Vi har også erfaring med etablering av nye virksomheter, salg av bedrifter og utfordringer knyttet til generasjonsskifte. Lectus er et datterselskap av Sve Holding AS.

Vi tilbyr tjenestene:

  • Styrekonsulent for private og offentlige virksomheter
  • Styreoppdrag for private og offentlige virksomheter
  • Mentor for ledere
  • Veiledning og mentorstøtte til gründere